Pytania i odpowiedzi

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja działa w oparciu o układ chłodniczy. Czynnik chłodniczy pobiera ciepło z pomieszczenia klimatyzowanego przez wymiennik ciepła zwanym parownikiem. W wyniku pobierania ciepła przez czynnik, zmienia on stan skupienia na gazowy. Następnie jest on zasysany przez sprężąrkę, która wprawia go w ruch podnosząc jego ciśnienie a jednocześnie temperaturę. W związku z podwyższoną temperaturą do koło 40 stopni czynnik chłodzony jest przez wentylator na zewnątrz. W wyniku ochłodzenia go zmienia stan skupienia na ciecz. Czynnik w takiej postaci trafia na element rozprężny, który dławi przepływ, obniżając ciśnienie. Spadek ciśnienia równoznaczny jest ze spadkiem temperatury czynnika. Zimny czynnik trafia do pomieszczenia, gdzie pobiera ciepło w wyniku wymuszonej wymieny ciepła przez wentylator.

Jak klimatyzacja grzeje?

Nowoczesne urządzenia posiadaja zawór czterodrogowy, który sprawia, że obieg chłodniczy jest odwracany. Klimatyzator w funkcji chłodzenia pobiera ciepło z pomieszczenia oddając je do otoczenia.
Klimatyzator w funkcji grzania pobiera ciepło od otoczenia i oddaje je do pomieszczenia. Nie należy mylić energii powietrza z temperaturą. Miarą energii powietrza jest jej entalpia, która spada do zera dopiero przy temperaturze -273 stopni celsjusza. Oznacza, że teoretycznie klimatyzacja może pobierać ciepło nawet z powietrza o temperaturze bardzo niskiej. W praktyce klimatyzacja może pobierać ciepło w sposób efektywny od otoczenia nawet przy -25 stopniach celsjusza i dostarczać je do powierzchni, którą chcemy ogrzewać.

Czemu klimatyzacja nie chłodzi lub chłodzi słabo?

Jeśli okazuje się, że klimatyzacja nie chłodzi to należy upewnić się, że na pilocie na pewno ustawiony został tryb chłodzenia. Jeśli do czynienia mamy z MULTI to sprawdzić należy czy wszystkie jednostki są ustawione w tryb chłodzenia. Jeśli mimo to urządzenie nie chłodzi to należy skontaktować się z instalatorem, który sprawdzi poziom czynnika chłodniczego oraz poprawność działania całęgo układu.

Dlaczego klimatyzacja nie grzeje?

Nie jest to łatwe pytanie. Odpowiedzi może być kilka. Być możę wsytarczy klimatyzator przełączyć z trybu chłodzenie na grzanie. 
W systemie MULTI, gdzie mamy kilka jednostek wewnętrznych, aby klimatyzator grzał to wszysktie jednostki powinny być ustawione w opcję grzania. Jeśli mimo to klima nie grzeje to być może uległa awarii,należy sprawdzić poziom czynnika chłodniczego oraz sprawdzić poprawność pracy sprężąrki.

Dlaczego klimatyzacja osusza powietrze?

Klimatyzator osusza powietrze, ponieważ zimny wymiennik w jednostce wewnętrznej ma temperaturę niższą niż temperatura punktu rosy. W związku z tym wilgoć zawarta w powietrzu kondensuje się na wymienniku w postaci kropel wody, kóre następnie są usuwane na zęwnątrz budunku lub do kanalizacji.

Gdzie zamontować klimatyzacje w domu?

Klimatyzację montuję się dla ludzi, więc jednostki powinny znajdować się tam, gdzie przebywamy najczęściej. Zazwyczaj klimatyzator montuje się w salonie oraz sypialni.
Montaż klimatyzacji w korytarzu nie jest dobrym pomysłem, ponieważ korytarz będzie przechłodzony, a chłod z korytarza nie rozchodzi się wystarczająco swobodnie, więc pomieszczenia, w których przebywamy na codzień będą niedochłodzone.

Gdzie odprowadzić skropliny z klimatyzacji?

Skropliny z jednostki wewnętrznej należy odprowadzić na zewnątrz budynku lub do kanalizacji pamiętając o wykonaniu syfonu. Skropliny zdecydowanie lepiej odporwadzać jest grawitacyjnie. W przypadku braku możliwośći zachowania minimalnych spadków można zastosować pompkę skroplin.
Jeśli klimatzyację używać bęziemy równierz do grzania to należy zadbać o odprowadzenie skroplin z jednostki zwnęrznej. Skropliny z agregatu mogą kapać swobodnie na trawe lub być odporwadzone do kanalizacji. Jeśli urządzenie pracować będzie w mrozy to należy je doposażyć w grzaną tacę ociekową.

Gdzie kupić klimatyzację?

Kupując klimatyzację warto zwrócić się do autoryzowanego instalatora, który dystrybuuje konkretne marki urządzeń. Pozowli to na wybór urządzenia, które instalator zna od podszewki i poradzi sobie również z jego naprawą.
Nie należy kupować urządzeń z niewiadomyhch źródeł internetowych. Kupując urządzenie on-line nie posiadając odpowiednich uprawnien popełniasz przestępstwo. Kupując urzązenie on-line mało firm instalatorskich podejmie się jego montażu. Równocześnie trudno będzie Ci wyegzekwować prawo do gwarancji u internetowego sprzedawcy, a koszty wymiany części pokryjesz z własnej kieszeniu. Kupując urządzenie u instalatora zapewniony masz darmowy serwis podczas trwania gwarancji.

Jaka moc klimatyzacji?

Dobór odpowiedniej mocy klimatyzatora warto zostawić specjalistom oraz inżynierom technicznym, których porządne firmy zatrudniają. Moc chłodnicza zależy od kubatury klimatyzowanego pomieszczenia, ilość ludzi, urządzeń wytwarzających ciepło oraz ekspozycji na słońce. Fachowiec biorąc pod uwagę te i wiele innych czynników dobierze odpowiedni sprzęt. Uśredniając można stwierdzić w dużym uproszczeniu, że dobierając klimatyzator powinno się przyjąc 100W/m2 powierzchni- nie jest to jednak stały wyznacznik i nie należy brać go za pewnik.

Jakiej firmy zamontować klimatyzację?

Dobór marki urządzenia klimatyzacyjnego to ciężki orzech to zgryzienia w dzisiejszych czasem, gdzie wybór jest tak ogromny. Najważniejszym elementem klimatyzacji nie jest samo urządzenia, a poprawnie przeprowadzony dobór mocy chłodzniej oraz montaż. Wybierając markę należy kierować się certyfikatem firmy instalatorskiej, długością gwarancji, czasem reakcji serwisu, a dopiero w drugiej kolejności marką urządzenia. Warto wybierać marki specjalizujące się stricte w klimatyzacji

Kiedy "nabijać " klimatyzację?

System klimatzyacji jest hermetyczny. Oznacza to, że jeśli układ został wykonany zgodnie ze sztuką to czynnik chłodniczy nie powinien się ulotnić, więc klimatyzacja nie wymaga nabijania. Regulacja czynnika chłodniczego ma miejsce tylko w przypadku awarii.

Kiedy wynaleziono klimatyzację?

Pierwszy układ klimatyzacji został zaprojektowany w 1902 r przez Willisa Carriera. Na początku instalowana była tylko w miejsach niezbędnych, w przemyśle oraz sektorze komercyjnym. Technologia jest stale rozwijana, a teraz znajduje zastosowanie również w sektorze mieszkaniowym. Aktualnie klimatyzacja jest standardem w każdym nowo budowanym obiekcie. 

Kiedy odgrzybiać klimatyzację?

Klimatyzacje należy odgrzybiać przynajmniej 1 x w roku przed sezonym chłodzniczym w przypadku zastosowania w sektorze mieszkaniowym oraz przynajmniej 2 x w roku w sektorze komercyjnym. Związane jest to z częstotliowścią użytkowania, gdzie w sektorze komercyjnym klimatyzatory często pracują cały czas.

Klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej?

Dostępne są na rynku klimatyzacje bez jednostki zewnętrznej. Do takich urządzeń można zaliczyć klimatyzatory okienne, przenośne oraz monobloki wewnętrzne. Te wszystkie jednostki cechują się jednak zdecydowanie dużo gorszymi parametrami pracy, większą głośnością oraz awaryjnością niż klimatyzatory typu SPLIT

Klimatyzacja bez skroplin?

Każdy klimatyzator, który ma poprawić komfort musi wytworzyć skropliny. Wiąże się to z faktem, że wymiennik ciepła, czyli parownik posiada temperaturę ścianki niższą niż temperatura punktu rosy. W związku z tym na wymiennik kondensują się skropliny, które należy odprowadzić na zewnątrz budynku lub do kanalizacji. Jedynym urządzeniem, które skroplin nie odporwadza jest klimatyzator przenośny, który nie ma nic wspólnego z poprawieniem komfortu.

Klimatyzacja bez pozwolenia?

Montaż klimatyzacji w budynku, którego jesteśmy właścicielem nie wymaga żdanych projektów czy zgłoszeń.
Montaż klimatyzacji w lokalu, który wynajmujemy wymaga zgody właściciela.
Montaż klimatyzacji w bloku nie wymaga pozwolenia jeśli montaż nie będzie ingerował w części wspólne czyli elewacje zewnętrzną. Bez pozwolenia klimatyzacje można zamontwać stawiając urządzenie na swoim balkonie, parapecie lub przytwierdzając je do ramy okiennej. Pozowlenia wymagał będzie montaż, który przewiduje, że jednostka zewnętrzna będzie wisiała na ścianie zewnętrznej.

Klimatyzacja, czy warto?

Decydując się na montaż klimatyzacji poprawiamy nie tylko komfort w pomieszczeniu, ale też podnosimy wartość nieruchomości.  

Klimatyzacja czy pompa ciepła?

Nowoczesne klimatyzatory wyposażone są w zawór czterodrogowy, który sprawia, że obieg chłodniczy jest odwracalny. Z punktu widzenia użytkownika sprawia to, że urządzenie może zarówno chłodzić jak i grzać. Można więc powiedzieć, że klimatyzator to prosta pompa ciepła typu powietrze- powietrze.

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Jeśli korzystamy z klimatyzacji w odpowiedni sposób to jak najbardziej jest ona zdrowa. Pamiętać trzeba o paru ważnych aspektach. Przynajmniej 1x w roku przed sezonem wykonać należy przegląd wraz z odgrzybianiem. Temperatura w klimatyzowanym pomieszczeniu nie powinna być niższa od temperatury otoczenia o więcej niż 6 stopni.
Jeśli będziemy przestrzegać te zasady to nie odczujemy żadnych negatywnych skutków działania klimatyzacji.

Jaka klimatyzacja do domu czy mieszkania?

Inwestorzy zastanawiający się nad inwestycją w komfort często zadają pytanie, jaka klimatyzacja jest najlepsza do domu lub mieszkania. Odpowiedź jest bardzo prosta. Do chłodzenia nie nadają się klimatyzatory przenośne. Są one głosne, pobierają dużo energii elektrycznej oraz nie odprowadzają wilgoci.
Jedynym słuszym wyborem, który zapewni komfort jest klimatyzator SPLIT. Dobór mocy chłodzniczej przeprowadzi instalator. W kwestii wybory marki, polecamy urządzenia z pod brandu firmy, która ma duże doświadczenie w branży HVAC.

Klimatyzacja, jak używać?

Klimatyzacja w sezonie chłodniczym powinna być włączana z samego rana i pracować z małą wydajnością podtrzymując temperaturę przez cały dzień. Należy pamiętać, że włączając klimatyzację, różnica temperatury między otoczeniem, a klimatyzowanym pomieszczeniem nie powinna być większa niż 6 stopni.
Uruchamiając klimatyzację w środku upalnego dnia, gdzie pomieszczenie jest mocno nagrzane, urządzenie będzie musiało wykonać dużą pracę w krókim czasie by zbić temperaturę. Urządzenie pracować będzie na wysokich obrotach i odczuwalny może być "przeciąg".

Klimatyzacja, jak ustawić?

Klimatyzator posiada kilka trybów pracy: chłodzenie, grzanie, wentylator, osuszanie oraz auto. W trybie auto klimatyzator samoczynnie będzie przełączał się z trybu grzania przez wentylator, aż do chłodzenia w zależności od panującej oraz zadanej temperatury.
Jeśli nie chcemy aby w zime klimatyzator włączał się w trybie chłodzenia należy ustawić klimatyzator na GRZANIE.
Jeśli nie chcemy, aby klimatyzator w lato włączał się w tryb grzania należy ustawić urządzenie w tryb CHŁODZENIA.

Jaka klimatyzacja dla alergika?

Każdy klimatyzator posiada zamontowane filtry. Filtry te zawsze można wymienić na bardziej dokładne, dedykowane dla alergików. Klimatyzator pracuje na obiegu zamkniętym co oznacza, że wraz z czasem pracy urządzenia, w powietrzu znajdować się będzie coraz mniej kurzu i innych zanieczyszczeń.

Klimatyzacja, ile kosztuje?

Najczęściej zadawane pytanie dotyczy ceny montażu klimatyzacji. Nakłady inwestycyjne nie są takie same w każdym przypadku. Cena klimatyzatora z montażem różni się od marki, mocy i typu klimatyzatora oraz trudności jego montażu. W przypadku pojedynczych pomieszczeń cena klimatyzacji z montażem zaczyna się od około 3 000 - 3 500 PLN NETTO + 8% VAT

Strona główna » Pytania i odpowiedzi